ស្តាប់ចម្រៀងខ្វះស្នេហាបន្តិចមើល!

11217167_992517337458847_5564785582866314187_n

Read the rest of this entry

ស្តាប់បទបេះដូងពិតរបស់ខ្ញុំ

ស្តាប់បទចម្រៀង “បេះដូងពិត” ជាមួយក្មេងៗ

20150724_072653និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

សម្តែងដោយ៖ សិស្សថ្នាក់ទី ៦ក១ នៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបួព៌ ខេត្តសៀមរាប

Read the rest of this entry

ខ្ញុំមិនអាចក្លាយជាមនុស្សក្បត់ចិត្តគេទេ (Original song)

មិនអាចក្លាយជាមនុស្សនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

សម្រួលបទភ្លេងនិងច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹងលាក់ ស្វាហាប់

តោះ! ស្តាប់ទាំងអស់គ្នា…..ផ្តល់មតិផងណា!

Read the rest of this entry

បទថ្មី៖ សៀមរាបអនុស្សា

វេទិកាសេរី

វេទិកាសេរី៖ ល្អនិងអក្រក់

ដោយ៖ សិស្សថ្នាក់ទី៦ នៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប

ស្តាប់បទស្នាមថើបក្នុងក្រអៅបេះដូង!

សូមទោស! ដែលមិនអាចរស់នៅជាមួយអ្នកអស់មួយជីវិត

imagesនិពន្ធដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

សៀមរាបថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

Read the rest of this entry

ទឹកចិត្តមេមាន់(បទពាក្យប្រាំពីរ)

ក្របបេះដូងពិត6 copy

និពន្ធដោយ៖ កុមារី ណារិន វីឡូរ៉ា អាយុ១២ឆ្នាំ ថ្នាក់ទី៦ក១

នៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប

Read the rest of this entry

តម្លៃទឹកភ្នែកអ្នក(បទពាក្យប្រាំពីរ)

Tear_Face_by_e5ther

និពន្ធដោយ៖ កុមារី ឈន នាថមន្នី និងហេង សៀវម៉ី(១) អាយុ ១២ឆ្នាំ

រៀនថ្នាក់ទី៦ក១ នៃសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ ខេត្តសៀមរាប

Read the rest of this entry

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 57 other followers