បណ្ណសារប្លក

និស្ស័យស្នេហ៍នៅតែភ្ជាប់មិនបាន(original song)

husbandចម្រៀងកម្សាន្តចុងសប្តាហ៍ មនោសញ្ចេតនាលាយឡំនឹងការឈឺចាប់។

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

Read the rest of this entry