បណ្ណសារប្លក

បុប្ផាគោកពោធិ៍(បទពាក្យ៧)


ឱភូមិគោកពោធិ៍ល្អកេរ្តិ៍ឈ្មោះ

ថែមទាំងពីរោះឈ្មោះល្អឯក

កុលាបល្អស្រស់សម្ផស្សប្លែក

បងគន់គាប់ភ្នែកកល្យាណី។

ដុះក្នុងរបងនួនល្អងលាក់ខ្លួន

Read the rest of this entry