បណ្ណសារប្លក

ស្តាប់បទញញឹម

IMG_2676និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន

កែសម្រួលបទភ្លេង និងច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹងលាក់ ស្វាហាប់

Read the rest of this entry

លួចស្នេហ៍ចន្ទ

យប់នេះ ពេញបូរមី ប៉ុន្តែហេតុអ្វី មិនឃើញព្រះចន្ទ?

ស្តាប់បទចម្រៀងលួចស្នេហ៍ចន្ទ នៅក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទដ៏តិចហោច ពិតជាធ្វើឱ្យរឹតតែខ្លោចចិត្តថែមទៀត

តែទោះយ៉ាងណា ចម្រៀងនៃភាពសោកានេះ នៅតែជាមិត្តដ៏យល់ចិត្តបំផុត ក្នុងយប់នេះ។

អ៊ីចឹង! ពួកយើងស្តាប់ជាមួយគ្នាទៅ!!!

ម្ចាស់បទលួចស្នេហ៍ចន្ទ!

Read the rest of this entry