បណ្ណសារប្លក

រឿងខ្លី មន្តស្នេហ៍សំរាម

%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9f%81%e1%9e%a0%e1%9f%8d%e1%9e%9f%e1%9f%86%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98-copyរឿង មន្តស្នេហ៍សំរាម (ដោយ៖ លាក់ ម៉ាឡែន)

ក្រោមអាកាសធាតុនារដូវប្រាំង ក្នុងខែមេសា ហាក់លួងលោមឱ្យដួងចិន្តា មានអារម្មណ៍ថា ស្រស់ស្រាយ រសាយនូវទុក្ខកង្វល់ទាំងប៉ុន្មាន។ ខ្ញុំពត់ប្រាណ មិនទាន់បានមើលទេសភាពនៅជុំវិញខ្លួនទេ  គឺពេលនេះកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះ ស្រណោះផ្ទៃមេឃ នាពេលព្រឹករលឹម។ ខ្ញុំដកដង្ហើមធំ ហើយញញឹមទៅរកផែនមេឃ ហាក់មានអាម្មណ៍ឆ្អែត ក៏ក្រលេកមកមើលទិដ្ឋភាពជុំវិញខ្លួនម្តង…………ពុទ្ធោ!

Read the rest of this entry

រឿងខ្លី មន្តស្នេហ៍សំរាម(ឆាប់ៗនេះ)

នេះគឺជាស្នាដៃថ្មី ក្នុងឆ្នាំ២០១៦របស់ខ្ញុំ។ តើអ្នកដឹងទេ ហេតុអ្វីក៏សំរាមមានមន្តស្នេហ៍ដល់ម្ល៉ឹង?

%e1%9e%98%e1%9e%93%e1%9f%92%e1%9e%8f%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%93%e1%9f%81%e1%9e%a0%e1%9f%8d%e1%9e%9f%e1%9f%86%e1%9e%9a%e1%9e%b6%e1%9e%98-copy Read the rest of this entry