បណ្ណសារប្លក

ស្តាប់បទស្នាមថើបក្នុងក្រអៅបេះដូង!

ស្តាប់បទម៉ារី(original song)

ម្ចាស់បទ "បានត្រឹមឯកា" លោក អ៊ីងលាក់ ស្វាហាប់

ម្ចាស់បទ “បានត្រឹមឯកា” លោក អ៊ីងលាក់ ស្វាហាប់

និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹងលាក់ ស្វាហាប់

ច្រៀងដោយ៖ អ៊ឹងលាក់ ស្វាហាប់

Read the rest of this entry

បានត្រឹមឯកា

មើលព្រះចន្ទ ហើយស្តាប់បទចម្រៀងនេះ ធ្វើឱ្យរាត្រីនេះ ហាក់បីដូចជាឯកាណាស់

តែក៏មានអារម្មណ៍កក់ក្តៅណាស់ដែរ ព្រោះតែបានលួចស្រលាញ់មនុស្សម្នាក់!!!

Read the rest of this entry